गेमी अर्गार-हाम्रा आवाजहरु

  अशोक घर्तीमगर "नागेमी  984 पटक हेरिएको

गेमी अर्गार-हाम्रा आवाजहरु

गेमी अर्गाराट प्रतिबन्ध लैद

गेमी अप्सीराट ठारीम प्चेँद

जे हैजेलिज्या गैको द गैको

हैदिब आओ गिट टागै

गे फरि हो गित ज गेगैरिज्या

 

गेमी अधिकारराट प्रतिबन्ध लैद

मगराँत हैलेद छेँसिउ कुईरलाए उँद नैद

जे हैजेलिज्या गप्सर्द गप्सर्

 

हैदिब आओ गित ताप्सर

गे बन्या हो स्वायत्त मगराँत प्रदेश

गित ज गेप्सर्रिज्या ।

 

गेमी अवस्थाराट प्रतिबन्ध लैद

गेमी ग्वा(यम) ल खादर गोयाद गेखुँ सुर्नैद

जे हैजेलिज्या गज्बाने द गज्बाने

हैदिब आओ ग्वा(यम)टाज्बाने

गे बन्या हो ग्वा (यम) गेज्बारिज्या

 

ए शासक प्रशासकर…!!

गे गेमाबैँ……….

जेमि निरंकुशता लौ अराओर..!

जे जो बाँटिउ हुकुम सोनो अराओर नैन्या जैच्यो

जे जो बाँटिउ दम्कि सोनो छ्यास गेलाए यासिच्यो

जेदुकेन गेमी चेटानाराट प्रतिबन्ध लैच्यो

सोनो जनजातीलाए ओरेँएन् ज खेम्च्यो

हैदिब ए टानाशाहर…!!

जेमी एकलौट्या शासन बिरुद्ध गे सदाज स्पाँ गेउठैज्या

दास्ओ परि मगराँत युक्त स्वायत्त प्रदेश…!!

दास्ओ परि गेमी भाषा सुनिश्चित पदाई…!

ए निरंकुशता शासकर सोनो अत्यचारराए एपहलेदारर …..!!

छिँक गे ज गेजेँ फ्याँ जे जेजेँके ।

कैजैद गेलाए सस्देम्द जेजेँया

हैजैद गे जेँसिउ झन्डा टुँद

गे भन्या गेमी ङिसिउ हक अधिकारराको लागि

अन्तिम युद्ध रलिन्या गेले..रलिन्या गेले!!

अशोक घर्तीमगर “नागेमी

ठेगाना: पुथा उत्तरगंगा गापा ५ हुकाम,रुकुम

इमेल agkhammagar@gmail.com/ashokgm2052@gmail.com सम्पर्क नं ९८६३६७९८४९/९७४८५७६४३६

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार